Noticies

08/05/2019
S' informa que el proper dimarts 14 de maig es realitzaran les: INSPECCIONS OBLIGATÒRIES DELS EQUIPS DE TRACTAMENT FITOSANITARI (sulfatadores, atomitzadors, barres herbicida y ensofradores) La Inspecció es realitzarà a la PLAÇA ROJA DE LES PILES Tots els interessats s' hauran d'apuntar abans en l'...
03/05/2019
" Les orenetes són insecticides naturals i cal preservar-les. Els Agents Rurals recorden que les orenetes són espècies protegides, i que la destrucció o manipulació dels seus nius sense permís, comportarà una sanció. Si hi estan nidificant, pot arribar a ser delicte. " Si a alguna persona la...
13/04/2019 Actualitat
Divendres 12 d'abril a la tarda van finalitzar les obres de millora del parc de Les Piles.
09/04/2019 Actualitat
Us comuniquem que el dia 8 d'abril s'han inicial les obres de millora del Parc de Les Piles. Concretament aquestes consisteixen en modificar la posició dels aparells per cumplir amb la normativa de seguretat, enfonsar el sorral i treure el bordó perimetral de la sorra. També s'aprofita per reparar...
04/03/2019
Ja està disponible el calendari de servei de recollida de residus de l'any 2019 a través del següent enllaç: http://www.lespiles.cat/serveis-i-equipaments/serveis-de-residus
15/02/2019
525,84 € / Subvencions per a interessos de préstec del servei d'assistència municipal / Convocatòria 2018
15/02/2019
1.344,66 € / F inançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals / Convocatòria 2018
15/02/2019
1.099,49 € / A ctuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats / Convocatòria 2018
15/02/2019
2.567,36 € / Actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà / Convocatòria 2018
13/02/2019
6.161,18 € / Actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat de les zones de bany / Convocatòria Bases 2018

Pàgines

Menu