Noticies

07/03/2020
1.465,36 € / F inançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals / Convocatòria 2019
07/03/2020
2.409,98 € / Actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà / Convocatòria 2019
04/03/2020
Es comunica que aquest febrer de 2020 les analítiques de l'aigua de la xarxa per beure dels pobles de: Les Piles, Biure, Guialmons i Sant Gallard, contenen nivells de nitrats superiors als permesos. A continuació adjuntem els comunicats amb les especificacions de cadascun dels pobles afectats:...
04/03/2020
ARRANJAMENT DE L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DE LA LLET DE SANT GALLARD Les obres han consistit en l'arranjament i la millora de la pavimentació i urbanització de l'entorn de l'Església de la Mare de Déu de la Llet del nucli de Sant Gallard, al municipi de Les Piles, substituint-hi també...
14/02/2020
L'ESPILENCA QUITÈRIA TARRAGÓ, QUI VA SER I QUÈ VA ACONSEGUIR? L'any 1896 a les Piles va néixer una nena anomenada Quitèria Tarragó Casellas, aquesta família anys després van anar a viure a Sabadell fins que van retornar els pares cap a les Piles, a Sant Gallard en concret, però i la Quitèria? Doncs...
08/01/2020
63.707,67 € / Pla d'Acció Municipal: Arranjament entorn església Mare de Déu de la Llet de Sant Gallard / Anualitat 2017
13/12/2019
436,31 € / S ubvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats per ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals, destinats a finançar inversions / Convocatoria 2019
13/12/2019
1.832,16 € / Subvenció per a programes i activitats culturals anuals per a ajuntaments de fins a 5.000 habitants / Convocatoria 2019
30/10/2019
SOL·LICITUD AJUDES PER LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PELS ALUMNES DE LES PILES CURS 2019-2020 DESCARREGAR ARXIU: SOL·LICITUD AJUT MATERIAL ESCOLAR.PDF Criteris en la concessió d’ ajuts: Es concedirà una ajuda de 50 euros per alumne d’ educació infantil. Es concedirà una ajuda de 60 euros per alumne d...
11/10/2019
Aquest Ajuntament amb la finalitat de comunicar als interessats les diferents Fires i activitats que es duguin a terme us facilita el servei gratuït de rebre al vostre correu electrònic dites comunicacions. Per tal de poder realitzar aquest tipus de comunicacions d'activitats o actes puntuals, és...

Pàgines