Les normes subsidiàries

NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT

En el següent enllaç podeu trobar informació sobre totes les normes subsidiàries i planejaments urbanístics (POUM) del municipi de les Piles validats per les respectives Comissions Territorials d'Urbanisme.


CLICA AQUÍ PER VEURE LES NORMES DE PLANEJAMENT 2002/002577/T

 

 

 

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT TIPUS B DEL MUNICIPI DE LES PILES. CONSTRUCCIONS PRÒPIES D'ACTIVITATS RÚSTIQUES Articles 94 i 95. Edicte de 30/05/2014. Aprovat el 14/10/2015.

01 Tapa lesPiles

02 Memòria lesPiles

03 Taulacomparativa lesPiles

Annex 4 Les Piles

Annex 5 Les Piles

PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE LES PILES. REORDENACIÓ DEL NUCLI URBÀ DE BIURE DE GAIÀ.

Convocatòria extraordinària del Ple de l'Ajuntament. 13/10/2015


APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE LES PILES. MODIFICACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ 1 (UA1) AL NUCLI URBÀ DE LES PILES.

Convocatòria extraordinària del Ple de l'Ajuntament. 20/10/2016


         CLICA AQUÍ PER VEURE EL PDF DOCUMENT 01


         CLICA AQUÍ PER VEURE EL PDF DOCUMENT 02

 

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT TIPUS B DEL MUNICIPI DE LES PILES. CONSTRUCCIONS PRÒPIES D'ACTIVITATS RÚSTIQUES. ARTICLES 94 I 95.

Convocatòria extraordinària del Ple de l'Ajuntament. 20/10/2016

        CLICA AQUÍ PER VEURE EL PDF