Sant Gallard

Sant Gallard

Agregat de les Piles, situat a l'extrem oriental del terme, al costat del Gaià i a uns tres-cents metres de la carretera local de Santa Coloma a Esblada.

El poble es va formar a redós del seu castell. Encara avui hi ha una casa anomenada el castell, malgrat que ja no conservi cap element de l'època. Va pertanyer als Queralt. Albert de Queralt, l'any 1179, deixà en testament la meitat del lloc a Santes Creus. El monestir hi amplià els seus drets gràcies a diverses compres, i n'obtingué el total domini per donació testamentària feta per Ramon Albert de Queralt, l'any 1247. 

Santes Creus conservà aquest lloc fins a la desamortització. 

L'església parroquial està annexionada a la de Santa Coloma de Queralt, dedicada a la Mare de Déu de la Llet. D'estil romànic i de reduïdes dimensions.