Figuerola

Figuerola

Despoblat pertanyent al municipi de les Piles, situat a la banda nord-oriental del terme. 

De l'antic castell de Figuerola no en queda cap resta. Va pertànyer als Timor-Queralt. L'any 1277 Pere de Queralt el donà al monestir de Santes Creus, suscitant diversos conflictes per la jurisdicció entre els Queralt i el monestir, resolts per sentència de 1536, en la qual es reconeixia al monestir la jurisdicció civil i als Queralt la jurisdicció criminal.

Santes Creus tingué Figuerola fins a la desamortització.

A ponent tel poble hi ha la bella església romànica de Sant Salvador, del s.XVII, recentment restaurada, és un bell edifici alguns elements exteriors notables.

Just davant de l'ermita, trobem una mica de zona de lleure amb uns gronxadors, unes taules i uns banquets.