Subvenció de la Diputació de Tarragona

17/02/2023

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L'Ajuntament de Les Piles, en el marc de la subvenció per generar entorns més resilients, segurs i saludables (anualitat 2022), ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 14.495,31 €. 

 

Les actuacions realitzades es descriuen a continuació

 

Contractació servei de socorrisme per a la piscina de Les Piles (Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona)

Import concedit: 8.174 €

Objecte: Contractació del servei de socorrisme per a la piscina de les Piles des del dia 24/06 al 04/09 de 2022.

 

Protecció de la salut pública (Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona)

Import concedit: 6.321,31 €

Objecte:

- Contractació del servei d'analítiques de l'aigua per al consum humà per a donar compliment a la normativa

- Adquisició de clor per al tractament de l'aigua de consum humà

- Reparació d'una esuqerda al dipòsit d'aigua de Sant Gallard

- Desinfecció i desratització clavegueram i equipaments municipals

- Retirada de 2 nius de vespes

 

 

 

- Manteniment dels desfibril·ladors del municipi