Subvenció de la Diputació de Tarragona

28/06/2021

Subvenció de la Diputació de Tarragona

12.344,31 € / Pla d'Acció Municipal: Instal·lació caldera de biomassa al local social / Convocatòria 2020