Subvenció de la Diputació de Tarragona

11/03/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

3.945 € / Subvencions per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona / Any 2019