Subvenció de la Diputació de Tarragona

07/03/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

1.465,36 € / F inançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals / Convocatòria 2019