SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

13/12/2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

436,31 € / Subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats per ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals, destinats a finançar inversions / Convocatoria 2019