CONSENTIMENT COMUNICACIONS VIA EMAIL

11/10/2019

CONSENTIMENT COMUNICACIONS VIA EMAIL

Aquest Ajuntament amb la finalitat de comunicar als interessats les diferents Fires i activitats que es duguin a terme us facilita el servei gratuït de rebre al vostre correu electrònic dites comunicacions.

Per tal de poder realitzar aquest tipus de comunicacions d'activitats o actes puntuals, és necessari tenir el vostre consentiment emplenant aquest full i signant la protecció de dades de la segona pàgina:

Consentiment comunicacions

S'informa també de la possibilitat de donar-se de baixa d’aquest servei en qualsevol moment que vostè ho desitgi  enviant un correu electrònic a l’adreça aj.piles@lespiles.cat, o bé presencialment a les oficines de l’Ajuntament situades al C/ Major, 23.